Aantal nieuwe vennootschappen fors gestegen door invoering WVV

Gepubliceerd op 25-05-2020

Uit de eerste Ondernemersbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot) blijkt dat het aantal nieuwe vennootschappen fors is gestegen sinds 1 mei 2019, de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Helaas speelt de coronacrisis het ondernemerschap momenteel wel parten.

Meer diepgaande info over het nieuwe WVV vindt u op monKEY. Download de brochure voor meer info >

Ondernemersbarometer

De bedoeling van de wetgever met de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) was vooral om het ondernemerschap te bevorderen. Uit de cijfers die Fednot na 1 jaar WVV verzamelde, blijkt dat de wetgever in zijn opzet is geslaagd. Het afgelopen jaar zijn er in ons land 32.707 nieuwe vennootschappen opgericht, dat is een stijging van 34% vergeleken met de periode van 1 mei 2018 tot 30 april 2019. De stijging deed zich voor in de drie regio’s.

Sinds midden maart -het losbarsten van de coronacrisis- is de vraag om nieuwe vennootschappen op te richten wel duidelijk gedaald. Die evolutie heeft zich verder gezet in april.

BV kent veel succes

Bijna alle nieuwe vennootschappen die sinds 1 mei 2019 zijn opgericht (96%), zijn Besloten Vennootschappen (BV). Er worden beduidend minder Naamloze Vennootschappen (NV’s) opgericht (- 20% tot 767). Sinds 1 mei 2019 is de NV dan ook vooral bedoeld voor grote en beursgenoteerde bedrijven. Ruim de helft van de oprichters van een vennootschap is tussen de 25 en 40 jaar.

 

Vennootschappen wachten met aanpassen van de statuten

  166