Winst verschuiven via abnormale of goedgunstige voordelen: verbod op DBI-aftrek blijft overeind

Gepubliceerd op 16-10-2020

Het Hof van Cassatie onderzoekt het verbod op de aftrek van DBI’s van abnormale en goedgunstige voordelen vanuit het oogpunt van de Moeder-dochterrichtlijn. En het Hof komt tot de conclusie dat het aftrekverbod richtlijnconform is. Recente rechtspraak van het Hof van Justitie wordt daarmee ook genuanceerd.

Meer diepgaande info over de DBI-aftrek vindt u op monKEY. Ontdek de mogelijkheden en voordelen voor u en uw kantoor >

‘Abnormale of goedgunstige voordelen’

…hebben alles te maken met gelieerde ondernemingen. Het belastingregime van abnormale en goedgunstige voordelen is er op gericht niet-gerechtvaardigde winstverschuivingen tegen te gaan – bijvoorbeeld doorverkopen onder de verkoopprijs of aankopen aan een abnormaal hoge prijs tussen verbonden ondernemingen. Daarom mag de verkrijger van de voordelen geen beroepsverliezen aanrekenen op die voordelen.

Ook ‘definitief belaste inkomsten’ of DBI’s

… hebben te maken met gelieerde ondernemingen, waarbij de ene vennootschap aandelen van de andere bezit. Om dubbele belasting te vermijden, worden inkomsten van aandelen uitsluitend belast in hoofde van de vennootschap die de dividenden op de aandelen uitkeert. Bij de vennootschap die de dividenden ontvangt, worden die weliswaar eerst in de winst opgenomen, maar vervolgens in de ‘vierde bewerking’ van het fiscaal resultaat afgetrokken en op die manier van belasting vrijgesteld.

Verschuiving die de wetgever niet graag ziet

  256