Wie betaalt hoeveel én wanneer vennootschapsbijdrage in 2020?

Gepubliceerd op 11-05-2020

Niet alleen zelfstandigen betalen sociale bijdragen, ook vennootschappen. Vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting (Ven.B.) of aan de belasting van niet-inwoners (BNI) moeten jaarlijks een zogeheten vennootschapsbijdrage betalen.

Meer diepgaande info over de vennootschapsbijdrage vindt u op monKEY. Download de brochiure voor meer info >

Jaarrekening van het voorlaatste afgesloten boekjaar

Het bedrag van de vennootschapsbijdrage wordt bepaald door het balanstotaal en hangt af van de jaarrekening van het voorlaatste afgesloten boekjaar. Voor het bijdragejaar 2020 is dit de jaarrekening van het boekjaar 2018. De overheid baseert zich op de gegevens van de Nationale Bank (NBB) om de bijdrage te bepalen.

Een vennootschap met een balanstotaal van maximaal 702.954,47 euro in 2018, betaalt dit jaar een bijdrage van 347,50 euro. Boven deze grens is de vennootschapsbijdrage gelijk aan 868 euro.

Vennootschappen die nog geen voorlaatste boekjaar hebben omdat ze bijvoorbeeld recent zijn opgericht, betalen de bijdrage van 347,50 euro. Een startende vennootschap kan een tijdelijke vrijstelling voor de jaarlijkse vennootschapsbijdrage krijgen tijdens de eerste drie jaar van haar bestaan (vanaf het jaar van oprichting).

Betaal op tijd

  757