Sponsoring van wielerploegen, een aftrekbare kost?

Gepubliceerd op 05-04-2019

Het wielerseizoen is ondertussen weer volop aan de gang. Nog twee nachtjes slapen en het is weer tijd voor Vlaanderens mooiste. Voor wie meer van een kasseiklassieker houdt, staat een weekje later de Hel van het Noorden op het programma. Terwijl sportjournalisten zich afvragen of Alaphilippe een dubbelslag slaat of dat Van der Poel misschien één van deze klassiekers op zijn naam schrijft, duikt TaxWorld in de fiscale aspecten van het peloton. Hoe ziet het met de sponsors van de wielerploegen. Kunnen sponsors hun uitgaven in aftrek brengen en zo ja, hoe pakken ze dat aan?

Wat is sponsoring precies?

Sponsoring is een contract onder bezwarende titel. Dit betekent dat beide partijen, de sponsor en de gesponsorde, prestaties leveren. De sponsor geeft een in geld waardeerbare prestatie, de sportclub maakt op één of andere wijze publiciteit voor de sponsor. Sponsoring lijkt dus op reclame. Toch zijn er verschillen: bij reclame maakt een bedrijf meestal publiciteit voor een specifiek product of dienst, bij sponsoring gaat het meer over de algemene naambekendheid van de sponsor.

cycling-1814362_1280
De sponsor zet zijn naam en logo op de truitjes van de wielrenners

 

Wat de sponsor doet: 

  • Geld in de wielerploeg pompen.
  • Allerlei goederen leveren aan de ploeg: sportuitrusting, materiaal (fietsen), gadgets, reclameborden, terbeschikkingstelling van accommodaties.
  • Logistieke steun (adviezen, hostessen, dienstverlening, begeleiding, opleiding, huisvesting, secretariaat, enz.).

Wat de wielerploeg doet:

  • Het gebruik van de naam van de sponsor in naam event, ploeg.
  • Aanbrengen van logo's, symbolen op kledij.
  • Verkoopspromotie.

Hoe zit het fiscaal?

Sponsorkosten zijn onder de gewone voorwaarden als beroepskost aftrekbaar.

Dat houdt in:

  • dat de kosten tijdens het belastbaar tijdperk moeten zijn gedaan of gedragen
  • om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden en dat
  • de echtheid en het bedrag moeten verantwoord worden met bewijsstukken.

Voor sponsorkosten betekent dat ze aftrekbaar zijn wanneer ze als publiciteits- of reclamekosten kunnen worden aangemerkt. De sponsor moet in principe aantonen dat er een duidelijk verband bestaat tussen de kosten van sponsoring en (de stijging van) de omzet. Dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. Daarom is het voldoende dat de sponsor bewijst dat hij door de sponsoring publiciteit voor zijn beroepsactiviteit heeft gekregen, bv. door de visibiliteit van zijn naam en/of logo op de truitjes en fietsen van de wielerploeg.

De rechtspraak wijst erop dat de sponsoruitgaven bedoeld zijn om de onderneming een bredere bekendheid te geven bij het publiek en dat het niet noodzakelijk is dat de sponsoringsuitgaven onmiddellijk resulteren in een hogere omzet.

Meer weten hierover? Neem eens een kijkje op monKEY!

  806