Minimale bedrijfsleidersbezoldiging: afzonderlijke aanslag van 5 % weldra geschrapt?

Gepubliceerd op 28-03-2019

De saga over de minimumbezoldiging voor bedrijfsleiders gaat verder. De bijkomende taks voor vennootschappen die hun bedrijfsleider minder dan 45.000 euro betalen, is door de Commissie Financiën uit het wetboek gehaald. Daarmee sneuvelt een van de meest ophefmakende maatregelen uit de hervorming van de vennootschapsbelasting.

legal-1302034_1920

Hoe zat het ook alweer?

We hebben eerder al de wettelijke bepalingen rond de minimale bedrijfsleidersbezoldiging volledig toegelicht (Artikel: Bedrijfsleider, is uw wettelijke minimumbezoldiging geregeld?).

Kort samengevat: vennootschappen die niet aan ten minste één van hun bedrijfsleiders een jaarlijkse bezoldiging toekennen van 45.000 euro, lopen sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting een dubbele sanctie op:

  1. Ze hebben geen recht op het verlaagd tarief van 20 % op de eerste 100 000 euro winst
  2. Ze moeten een afzonderlijke aanslag betalen van 5 procent op het ontoereikende bedrag (het verschil tussen de minimumbezoldiging en het effectief uitgekeerde bedrag).

De maatregel gaat zijn doel voorbij

Het is deze afzonderlijke aanslag van 5% die nu dus uit het wetboek werd gehaald. Initieel behoorde deze taks tot een reeks van compenserende maatregelen bij de hervorming van de vennootschapsbelasting om oa de strijd tegen vervennootschappelijking op te drijven.

Maar deze extra belasting raakt voornamelijk kleine vennootschappen, die nu plots geconfronteerd worden met een extra belasting. Daardoor lijkt deze maatregel bij velen vooral een bijkomende maatregel in het nadeel van vennootschappen te zijn en dus niet tegen de toenemende vervennootschappelijking.

De argumentatie van experts voor de afschaffing luidt dan ook: “als men de vervennootschappelijking wil aanpakken, is het logischer de personenbelasting interessanter te maken voor ondernemers in plaats van nieuwe complexe belastingen te verzinnen. Vereenvoudiging van de fiscaliteit was tenslotte ook een van de bedoelingen van de hervorming.”

De afschaffing werd zojuist in de Kamer goedgekeurd, nadat deze eerder al door de Commissie Financiën (zo goed als unaniem) was goedgekeurd. De aanslag zal niet van toepassing zijn op aanslagjaar 2019 (boekjaar 2018).

Bron: Wesley DE VISSCHER in Fiscale Actualiteit op monKEY.

Volg de hervorming van de vennootschapsbelasting vanop de eerste rij op monKEY.

  1073