Interne vereffening in combinatie met kapitaalvermindering is misbruik

Gepubliceerd op 10-06-2020

Met een ‘interne vereffening’ kon men belaste reserves ‘vastklikken’ in het kapitaal, om ze in de toekomst belastingvrij of aan een gunsttarief te kunnen uitkeren. Maar wie die operatie gepaard liet gaan met een kapitaalvermindering, zodat het kapitaal per saldo niet evenredig toenam, maakte zich volgens de fiscus schuldig aan fiscaal misbruik.

Meer diepgaande info over de antimisbruikbepaling vindt u op monKEY. Download de brochure voor meer info >

Wat is bedoeling van wetgever?

Na de rechtbank van Brugge krijgt de fiscus op dat punt nu ook gelijk van de rechtbank te Nijvel. Hoewel de rechtbank toegeeft dat de bedoeling van een wetsbepaling in de eerste plaats gezocht moet worden in die bepaling zelf, via een letterlijke interpretatie, belet dat niet dat we ook rekening moeten houden met de “werkelijke” bedoeling van de wetgever zoals die verwoord is in de parlementaire voorbereiding.

Constructie met interne meerwaarden en kapitaalvermindering uit opgestroomde dividenden

  409