Fietsen in de vennootschap: korte trend of blijver in het klassement?

Gepubliceerd op 04-09-2020

Fietsen zit in de lift. Dat bewees het nog meer tijdens de huidige Covid-19-crisis. Niet-essentiële verplaatsingen met de wagen waren immers verboden tijdens de ‘lockdown’ waardoor veel mensen op de fiets sprongen. Naast het feit dat het gebruik van een fiets voor woon-werkverkeer een sportieve inspanning is die de gezondheid en het welbevinden van de werknemers verhoogt, met een verbeterde productiviteit en een verlaagd absenteïsme tot gevolg, zijn de (para)fiscale wetgevende initiatieven van de wetgever de laatste jaren ongetwijfeld aanmoedigend.

Meer diepgaande info over de fiscale voordelen van de bedrijfsfiets vindt u op monKEY. Ontdek de mogelijkheden en voordelen voor u en uw kantoor >

Voordelen voor werknemers

Vandaag de dag vallen zo goed als alle denkbare types uit het brede scala van fietsen onder het toepassingsgebied van de fiscale gunstregimes. Sinds aanslagjaar 2018 werd het begrip “fiets” in de fiscale gunstbepalingen vervangen door de bredere noties: “rijwiel, elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel of elektrisch aangedreven speed pedelec.

De fiscale wet bepaalt uitdrukkelijk dat de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets (inclusief toebehoren, onderhouds- en stallingskosten) aan een werknemer/bedrijfsleider die hem gebruikt voor woon-werkverplaatsingen, niet beschouwd wordt als een voordeel van alle aard en dus fiscaal is vrijgesteld.

Bovendien kan een werkgever aan zijn werknemer of bedrijfsleider een belastingvrije kilometervergoeding toekennen voor het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer of beroepsverplaatsingen.

Het is ook mogelijk om de fietsvergoeding te combineren met andere vormen van verplaatsingsvergoedingen zoals bijvoorbeeld de terugbetaling van verplaatsingskosten met de eigen wagen. Sinds 1 januari 2017 geldt er een volledige vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen, dit zowel voor woon-werkverkeer, voor beroepsmatige verplaatsingen, als voor zuivere privéverplaatsingen.

Voordelen voor werkgevers

  625