Debt push down en kostenaftrek: Cassatie velt homeopathisch arrest over superdividend

Gepubliceerd op 27-04-2020

De wereld is in de ban van het COVID-19-virus. De fiscaliteit is al sinds 2001 in de ban van het fiscale virus met de codenaam ‘ART49WIB 92’. Bedrijven die zich niet met een rulingvaccinatie hebben geïmmuniseerd alvorens zware kosten te maken voor diverse volstrekt gebruikelijke ver­richtingen, ondervinden regelmatig de gevolgen van het virus. Eén van de besmette verrichtingen die voor spraakmakende rechtspraak zorgde, is een met schulden gefinancierde dividenduitkering of kapitaalvermindering.

Meer diepgaande info over kostenaftrek en dividenduitkering vindt u op monKEY. Probeer nu 14 dagen gratis >

Alles draait om bewijs

Na meer dan 50 jaar radiostilte sinds het Auerbach-arrest uit 1962 en de ‘bevestiging’ ervan in cassatie (in 1964), deden de hoven van beroep van Antwerpen en Gent de discussie opnieuw oplaaien in 2018. In beide zaken werd de aftrek verworpen van financieringskosten die verband hielden met een dividenduitkering respectievelijk kapitaalvermindering, maar de princi­piële uitgangspunten van de twee hoven lijken diametraal tegenover elkaar te staan.

Het laatste woord in deze discussie is nog niet gezegd

  255