Autokosten mogen worden verminderd met ‘terugbetaald’ voordeel alle aard

Gepubliceerd op 07-08-2020

De aftrekbeperking voor autokosten is niet van toepassing ten belope van het voordeel van alle aard voor het privégebruik van de betrokken auto. Die regel geldt ook als de werknemer of bedrijfsleider een vergoeding betaalt die het voordeel van alle aard neutraliseert. Dat wordt nu bevestigd door het Hof van Cassatie. De uitspraak van Cassatie werpt echter nog een andere interessante vraag op …

Meer diepgaande info over beroepskosten vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Ontdek alle mogelijkheden en voordelen voor u >

Autokosten kunnen ook loonkosten zijn…

En als loonkost zijn ze niet onderworpen aan de aftrekbeperking voor autokosten. We spreken dan van een auto die ter beschikking wordt gesteld aan een werknemer (of bedrijfsleider) voor privégebruik. Die laatste wordt belast op een voordeel van alle aard. Ten belope van dat voordeel van alle aard zijn de autokosten te beschouwen als loonkosten, en dus 100% aftrekbaar. Over dat principe op zich bestaat geen discussie meer. Maar dat ligt anders als het voordeel van alle aard gecompenseerd wordt door een persoonlijke bijdrage van de werknemer of bedrijfsleider.

Is artikel 66 § 1 WIB 92 duidelijk of niet?

Het gebeurt vrij vaak dat de gebruiker van de auto aan de werkgever of vennootschap een bijdrage betaalt om het voordeel van alle aard te ‘neutraliseren’, om zo belasting in hoofde van de gebruiker of rompslomp met fiches en bedrijfsvoorheffing te vermijden. Maar in zo’n geval is er dus geen voordeel van alle aard meer, en ook geen loonkost meer, redeneert de fiscus. En dan gaat het volgens de fiscus niet meer op om de autokosten te verminderen met het bedrag van het voordeel.

De fiscus baseert zich daarvoor o.m. op de letterlijke wettekst. Die zegt dat beroepskosten met betrekking tot het “gebruik” van personenauto’s beperkt aftrekbaar zijn (art. 66 § 1 WIB 92). Gebruik is gebruik, redeneert de fiscus, en omvat alle soorten van gebruik, ook privégebruik door een werknemer. Dat artikel is duidelijk en behoeft geen interpretatie, vindt de fiscus. Het hof van beroep van Brussel was het daarmee drie jaar geleden niet eens. Het Hof van Cassatie treedt het hof daarin nu bij.

Discussie definitief gesloten?

  648