Aftrek managementkosten: Cassatie fluit de fiscus terug

Gepubliceerd op 28-05-2019

De fiscus neemt al enkele jaren de aftrek van managementvergoedingen onder de loep. Er bestaat dan ook een aanzienlijke hoeveelheid rechtspraak over het onderwerp. Een recent arrest van het Hof van Cassatie kan worden toegevoegd aan dat lijstje. Deze keer verduidelijkt het Hof de voorwaarde van het bewijs van de echtheid van managementprestaties. Volgens het Hof kan de aftrek van een managementvergoeding niet worden geweigerd louter omdat de prestaties niet zijn verricht door of namens degene aan wie werd betaald, als het vaststaat dat de kost beantwoordt aan werkelijk geleverde prestaties. Het Hof geeft daarmee duidelijk aan dat voor de toepassing van artikel 49 WIB 92 enkel een verband vereist is tussen de afgetrokken kost en de werkelijk geleverde prestaties. De managementvennootschap hoeft niet zelf de effectieve dienstverlener te zijn (Cass. 22 maart 2019).

Lees het volledige artikel van Tom ENGELEN in Fiscale Actualiteit.

  1014