Corona-uitstel voor erf- en registratiebelasting

Gepubliceerd op 09-11-2020

Vlabel voert opnieuw enkele toleranties in voor de erf- en registratiebelasting. Een aantal verlengingen die in de eerste coronagolf werd ingevoerd, worden nu opnieuw verlengd met 2 maanden. De nieuwe termijn loopt nu tot 31 januari 2021. Ook nu gebeurt deze termijnverlenging automatisch en moet ze dus niet aangevraagd worden. Concreet: als de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021, en de fiscale verplichtingen nageleefd worden uiterlijk op 31 januari 2021, is er geen belastingverhoging verschuldigd.

Meer diepgaande info over erf- en schenkbelasting vindt u op monKEY. Ontdek de mogelijkheden en voordelen voor u en uw kantoor >

Aangifte van nalatenschap

Er volgt geen belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap als de aangifte ingediend wordt ten laatste op 31 januari 2021. Vlabel komt met volgend voorbeeld: De erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 28 november 2020. Deze termijn wordt nu verlengd tot en met 31 januari 2021

Extra termijn om te voldoen aan voorwaarden gunstregimes

  291