Weldra geen buitenlandse schenkingen meer mogelijk zonder schenkingsrecht

Gepubliceerd op 06-07-2020

Een wetsvoorstel, ingediend op 17 juni 2020, beoogt voortaan de registratie van buitenlandse notariële akten m.b.t. de overdracht van roerende goederen, zoals spaargeld. Daarmee komt een einde aan de mogelijkheid om schenkingen van roerende goederen voor een buitenlandse notaris, bijvoorbeeld in Nederland, tot stand te brengen zonder schenkbelasting indien deze schenking niet ter registratie wordt aangeboden in België. Perfect legaal weliswaar, terwijl de akten voor een overdracht van roerend goederen verleden voor een Belgische notaris wel onder de schenkbelasting vielen.

Meer diepgaande info over schenkingen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Ontdek alle mogelijkheden en voordelen voor u >

De "kaasroute" wordt gesloten

  649