Uitbreng onroerend goed: Vlabel schept duidelijkheid

Gepubliceerd op 11-03-2020

De aanpassing van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) aan het nieuwe vennootschapsrecht riep enkele vragen op, vooral over de toepassing van de zgn. wachtregeling bij een uitbreng van vastgoed. Vlabel brengt nu klaarheid. De belofte van fiscale neutraliteit van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) wordt daarmee waargemaakt. Maar nog niet alle problemen zijn opgelost. En het standpunt van Vlabel is op min­stens één punt vatbaar voor kritiek.

VCF aangepast aan het WVV

Eind 2018 is de VCF aangepast aan het WVV. Zo zijn ook de artikelen 2.9.1.0.4 en 2.9.1.0.5 VCF aangepast. Die artikelen regelen de verkrijging door een of meer vennoten van onroerende goederen die in België liggen, op welke wijze ook, anders dan bij inbreng in een vennootschap. Ten gevolge van die artikelen wordt op zulke verkrijgingen het verkooprecht gevestigd.

Onderscheid tussen personen- en kapitaalvennootschappen

  795