Afschaffing Vlaamse woonbonus in kannen en kruiken

Gepubliceerd op 10-01-2020

De Vlaamse regering is erin geslaagd om haar ontwerp van programmadecreet 2020 op tijd in het Belgisch Staatsblad te krijgen. Op enkele uitzonderingen na, zijn de wijzigingen op 1 januari in werking getreden. Dit geldt ook voor de verlaging van de registratierechten én de afschaffing van de woonbonus. Hét gespreksonderwerp van de laatste maanden.

Registratierechten dalen bij aankoop van de enige eigen woning

Particulieren die een woning aankopen in volle eigendom en er hun hoofdverblijfplaats vestigen, betalen vanaf nu 6% registratierechten in plaats van 7%. Het Vlaams programmadecreet van 20 december 2019 verlaagt de registratierechten – het zogenaamde ‘verkooprecht’ - bij aankoop van de enige eigen woning.

Het verlaagd tarief voor een ‘ingrijpende energetische renovatie’ daalt van 6% naar 5%.
Een ‘ingrijpende energetische renovatie’ is een functiewijziging met een beschermd volume dat groter is dan 800 m3 of een renovatie waarbij ten minste de toestellen om een specifiek binnenklimaat op te wekken, volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving, worden geïsoleerd. Voor zover het geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of herbouw betreft.

Voor monumenten die als hoofdverblijfplaats worden aangekocht, bestaat er een apart 5%-regime.

building-metal-house-architecture-101808

Belangrijke data

Voor de afschaffing van de woonbonus is de datum van de authentieke leningsakte bepalend: vóór 1 januari 2020. Voor de verlaging van de registratierechten is de datum van de koopakte bepalend: vanaf 1 januari 2020.

Het lagere registratierechtentarief zal wel toegepast worden als de koop vóór 1 januari 2020 gesloten werd, maar de authentieke leningsakte pas op of na 1 januari 2020 wordt verleden. Om te vermijden dat bepaalde kopers naast de mazen van het net van de lagere registratierechten vallen terwijl ze ook geen recht meer hebben op de woonbonus.

Quid Wallonië en Brussel

  620