9 tips om de koop van vastgoed goed te plannen

Gepubliceerd op 28-11-2018

Wie de verkoop van vastgoed goed plant zowel in tijd als in ruimte, kan heel wat euro’s uitsparen. Planning is essentieel. We geven u negen tips. Meer uitleg vindt u op monKEY.

 

Verlaagd tarief registratiebelasting: inschrijven in bevolkingsregister

Wie het verlaagd tarief van 7 % in de Vlaamse registratiebelasting geniet voor de enige gezinswoning, houdt best rekening met de inschrijving in de bevolkingsregisters. Dat moet binnen de twee jaar gebeuren. Zo niet, vordert Vlabel het verschil aan het tarief van 10 % (i.p.v. 7 %).

verbouwing
Wie een energetische verbouwing doet, betaalt maar 6 % registratierechten

Nog lager tarief registratiebelasting bij stevige verbouwingen

Wie een nog later tarief in de registratiebelasting wil, kan ervoor kiezen een oud gebouw volledig energetisch te renoveren tot gezinswoning. Dat levert nog een extra percentje op: slechts 6 % registratiebelasting. Je moet dan wel de aangekochte woning ingrijpend energetisch renoveren binnen de vijf jaar na de aankoop.

Erfgoed boven: maar 1 % registratiebelasting bij aankoop van erfgoed

Altijd al origineel willen wonen, in een watermolen of ander historisch gebouw? Waag uw kans want met maar 1 % registratierechten, komt uw droom misschien uit. Zorg er wel voor dat u minstens het bedrag dat overeenstemt met het belastingvoordeel, exclusief btw, binnen de vijf jaar na datum van authentieke akte investeert in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van het beschermde monument.

Erfgoed boven bis: vermindering OV in Brussel en belastingvermindering in Vlaanderen

Wie erfgoed koopt, kan goede zaakjes doen. Hiervoor kon je al lezen dat je voor een appel en ei aan registratiebelasting erfgoed kon aankopen. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet een duit in het zakje met een vermindering van onroerende voorheffing voor beschermd onroerend goed (van 25 % tot 100 %).

In het Vlaams Gewest kan je dan weer rekenen op een belastingvermindering voor de uitgaven voor het onderhoud van erkende monumenten en landschappen.

Time is money, maar de plaats van de woning ook !

Wie een woning van maximaal 200.000 euro koopt, krijgt een vermindering van 5.600 euro (bij toepassing van het 7 %-tarief) of 4.800 euro (bij toepassing van het 6 % wegens een ingrijpende energetische renovatie). Voor wie koopt in één van de Vlaamse kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel mag de prijs van de woning maximaal 220.000 euro bedragen. De kernsteden zijn Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.

 

Woonboot kopen?

Een woonboot is geen onroerend goed, dus dat betekent geen registratiebelasting en geen onroerende voorheffing. Maar weeg toch maar af of liggeld en onderhoudswerken het kostenplaatje niet bederven. Een woonboot kan trouwens niet in hypotheek worden gegeven. Maar dat belet de financiering van een woonboot met een hypothecaire lening niet. De hypotheek kan ook worden gevestigd op een ander onroerend goed waarvan de belastingplichtige eigenaar is om zo belastingverminderingen in de personenbelasting zoals de woonbonus te genieten.

woonboot
Een woonboot is geen onroerend goed, je betaalt dus geen registratierechten bij aankoop

Kopen in januari = geen onroerende voorheffing

De eigenaar op 1 januari van het lopende jaar is voor de fiscus de belastingplichtige voor de onroerende voorheffing en dus de enige verantwoordelijke voor de betaling ervan. Wie dus vanaf 2 januari koopt, betaalt in principe geen onroerende voorheffing voor dat jaar. Eerlijkheid gebiedt ons te melden dat de notaris in de praktijk helaas veelal een evenwichtige verdeling maakt.

 

Splits de aankoop

Een populaire techniek van successieplanning van vastgoed is de gesplitste aankoop: ouders kopen het vruchtgebruik en de kinderen de naakte eigendom (bv. van een appartement aan zee). Bij overlijden van de ouders verkrijgen de kinderen het vruchtgebruik zonder erfbelastingen te betalen. Als dan de ouders ook nog sponsor zijn van de aankoop van de naakte eigendom door een voorafgaande schenking via bankgift, dan is het plaatje compleet. Met de bankgift worden schenkings- en successierechten vermeden op voorwaarde dat de bankgift plaatsheeft buiten de periode van drie jaar vóór het overlijden van de schenker.

 

Kopen via een vennootschap

Tenslotte kan de inbreng van vastgoed in een vennootschap ook heel wat voordelen opleveren. Het is zeker de moeite waard om ook deze piste te overwegen.

 

Valérie Davin, redacteur monKEY

  1138