Tijdelijke wijzigingen aan Vlaamse Codex Fiscaliteit door corona

Gepubliceerd op 17-04-2020

Het Vlaams Parlement heeft op 15 april een nooddecreet goedgekeurd over uitstel voor een aantal belastingen.

Meer diepgaande info over de Vlaamse Codex Fiscaliteit vindt u op monKEY. Probeer nu 14 dagen gratis >

Jaarlijkse verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling

Ook met die belastingen worden veel ondernemingen geconfronteerd. Daarom verlengt het Vlaams Parlement specifiek voor rechtspersonen de betaaltermijn zowel voor de jaarlijkse verkeersbelasting als voor de belasting op de inverkeerstelling tijdelijk van twee naar zes maanden.

Opcentiemen op onroerende voorheffing

Steden en gemeenten krijgen de mogelijkheid om hun opcentiemen op de onroerende voorheffing nog aan te passen. De uiterste datum voor het doorgeven van hun opcentiemen inzake onroerende voorheffing wordt verlengd. De lokale besturen kunnen dat tarief nog tot 20 mei aanpassen.

Aangifte van nalatenschappen

  658