Kapitaalvermindering en misbruik: nieuw artikel 344, § 1 is dan toch geen wonderwapen voor de fiscus

Gepubliceerd op 16-10-2019

Algemeen werd verwacht dat de huidige versie van de algemene antimisbruikbepaling in artikel 344 § 1 van het WIB 92 een veel krachtiger wapen in handen van de fiscus zou zijn dan de oude versie. De eerste rechtspraak in eerste aanleg leek dat te bevestigen. Nu spreekt voor het eerst een hof van beroep zich uit over de antimisbruikbepaling nieuwe stijl. En de trend lijkt al meteen te keren.

furnitures-hands-indoors-2058142
Antimisbruikbepaling

De fiscus wordt teruggefloten in een zaak waarin hij van de rechtbank van eerste aanleg nog gelijk had gekregen. Het hof motiveert zijn standpunt zorgvuldig. Van misbruik is alleen sprake als de (gefrustreerde) bedoeling van de wetgever heel duidelijk is. Dat de verrichting abnormaal is, volstaat niet. Het hof van beroep steunt daarbij in grote mate op de analyse van het Grondwettelijk Hof. Bovendien vraagt het hof begrip voor praktijken die in het verleden algemeen gangbaar waren. ‘Brepols’ lijkt opnieuw met een hoofdletter geschreven te worden …

Met dit arrest heeft het Gentse hof op 1 oktober 2019 het toepassingsgebied van artikel 344, § 1 WIB 92 wel zeer sterk ingeperkt. Toch is het wellicht voorbarig om dit arrest te vieren als een definitieve afrekening met artikel 344, § 1 zegt Koen Janssens in Fiscale Actualiteit nr. 2019/33. Verwacht wordt dat de fiscus in cassatie gaat. Of hij daar veel kans maakt, valt nog af te wachten, gezien de uitstekende motivering van het Gentse arrest en de verwijzingen naar de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.

Nog geen abonnee op Fiscale Actualiteit? Bestel nu!

 

 

  613