Het nieuwe Invorderingswetboek in Staatsblad

Gepubliceerd op 30-04-2019

Het nieuwe Invorderingswetboek is vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarmee wordt een eerste opvallende stap gezet in de harmonisering en (her)codificatie van de fiscale procedure. Voor heel wat (federale) belastingen gelden vanaf volgend jaar dezelfde invorderingsregels. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om verschillende regels strenger te maken. In veel gevallen zal de fiscus dus gemakkelijker kunnen invorderen. Dat past weliswaar in een tendens die al jaren bezig is maar roept op sommige punten toch wel bedenkingen op. Andere bepalingen worden dan weer versoepeld, en er zijn ook enkele in het oog springende innovaties. Zo wordt expliciet aandacht besteed aan het statuut van de medeschuldenaar (met o.a. een geëxpliciteerd bezwaarrecht). Ook het WIB92 ondergaat trouwens wijzigingen. In andere opzichten is het nieuwe wetboek echter een gemiste kans.

In Fiscale Actualiteit van deze week vindt u al een eerste analyse van de wet door Mark DELANOTE.

 

  480