Fiscus mag controle uitvoeren bij afwezigheid belastingplichtige

Gepubliceerd op 09-10-2020

Het hof van beroep te Brussel oordeelt dat belastingcontroleurs van rechts­wege toegang hebben tot de ruimten waar de economische activiteit wordt uitgeoefend, zonder dat daarvoor enige toelating is vereist, noch de aanwezig­heid van de belastingplichtige. Het verlenen van vrije toegang is een wettelijke verplichting van de belastingplichtige en hoort bij diens medewerkingsplicht. Het onmogelijk maken van een (onaangekondigde) controle wordt terecht bestraft met administratieve boetes.

 

Fiscaal visitatierecht

furnitures-hands-indoors-2058142
Antimisbruikbepaling

Opcentiemen op onroerende voorheffing

Steden en gemeenten krijgen de mogelijkheid om hun opcentiemen op de onroerende voorheffing nog aan te passen. De uiterste datum voor het doorgeven van hun opcentiemen inzake onroerende voorheffing wordt verlengd. De lokale besturen kunnen dat tarief nog tot 20 mei aanpassen.

Aangifte van nalatenschappen

  580