Wat mag u aftrekken als u geld leent voor een auto?

Gepubliceerd op 28-10-2019

In Circulaire 2019/C/114 vat de fiscus samen wat u mag aftrekken als u een financiering hebt voor uw auto.

Maandelijkse afbetaling auto

Wie geld leent om een auto te kopen, moet in de maandelijkse afbetaling een onderscheid maken tussen de afbetaling van het geleende kapitaal, en de betaalde interesten of financieringskosten.

Als u kiest voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten kunt u voor het beroepsmatige gebruik van uw voertuig (woon-werkverkeer en andere beroepsmatige verplaatsingen) de interesten van uw lening aftrekken zonder rekening te houden met de aftrekbeperking of het forfait van 0,15 euro per km. Die interesten zijn volledig aftrekbaar.

Berekening interesten

Wie geen aflossingstabel van de financierende instelling heeft gekregen, kan zelf de interesten berekenen. Het bedrag aan interesten wordt bepaald door het werkelijk geleende bedrag af te trekken van het af te betalen bedrag.

Aftrek afschrijving auto

Ook de afschrijving van uw auto mag u aftrekken, maar:

  • het gedeelte van de afschrijving m.b.t. het woon-werkverkeer is begrepen in het forfait van 0,15 euro per km,
  • het gedeelte van de afschrijving m.b.t. de andere beroepsmatige verplaatsingen is beperkt in functie van de CO2-uitstoot (zie Circulaire 2019/C/113).

Aftrek werkelijke beroepskosten

Voor aanslagjaren 2019 en 2020 zijn de kosten aftrekbaar als volgt:

Woon-werkverkeer

0,15 euro/km

Financieringskosten

100%

Mobilofoon (carkit met smartphone,…)

100%

Brandstof

75%

Andere kosten: 

Elektrisch voertuig (0 gr CO2/km

120%

Diesel

Benzine

 

max. 60 gr CO2/km

max. 60 gr CO2/km

100%

meer dan 60 tot max. 105

meer dan 60 tot max. 105

90%

meer dan 105 tot max. 115

meer dan 105 tot max. 125

80%

meer dan 115 tot max. 145

meer dan 125 tot max. 155

75%

meer dan 145 tot max. 170

meer dan 155 tot max. 180

70%

meer dan 170 tot max. 195

meer dan 180 tot max. 205

60%

meer dan 195

meer dan 205

50%

Voertuig verworven vóór 01.01.2018

Minimaal 75%

     

Vanaf aanslagjaar 2021 zijn de kosten zo aftrekbaar:

Woon-werkverkeer

0,15 euro/km

Financieringskosten

100%

Mobilofoon (carkit met gsm, smartphone, …)

100%

Andere kosten, brandstof inbegrepen: 

200 gr CO2/km of meer

40%

Elektrisch voertuig

100%

Andere voertuigen

120% - (0,5% x brandstofcoëfficiënt x aantal gr CO2/km) = min. 50% en max. 100%

 

Diesel = 1

 

Aardgas (CNG) met belastbaar vermogen van minder dan 12 fiscale paardenkrachten = 0,90

 

Andere = 0,95

Voertuig verworven vóór 01.01.2018

minimaal 75%

 

Meer info op monKEY.

  1906