Verliefd, verloofd, getrouwd, belast

Gepubliceerd op 14-02-2019

Valentijn: de dag waarop we de liefde vieren. Voor de ene is liefde alleen voldoende om in het huwelijksbootje te stappen. De andere laat zich door de fiscaliteit overtuigen. Wat er ook van zij: liefdesadvies gaan we u niet geven, een paar fiscale tips kunt u wel krijgen.

 

Een gezamenlijke aanslag

Bent u gehuwd? Dan krijgt u samen met uw partner een gemeenschappelijke aanslag. Dit betekent niet dat u ook samen belast worden. De fiscus bepaalt het belastbaar inkomen en de verschuldigde belasting voor iedere partner apart. Dat noemen we de integrale decumul. Pas daarna worden de bedragen van beide echtgenoten (te betalen belasting of terug te krijgen som) samengeteld en in de gemeenschappelijke aanslag opgenomen.

heart-529607_1280
Het jaar van uw huwelijk ziet de fiscus u nog als alleenstaande

Gehuwd, maar toch niet gehuwd (volgens de fiscus)

In het jaar van uw huwelijk bent u voor de fiscus nog een alleenstaande. Dat betekent dat u allebei een eigen aanslagbiljet krijgt. Als u al eerder (ten laatste het jaar voor het huwelijk) wettelijke samenwonend was, krijgt u ook voor het jaar van uw huwelijk al een gemeenschappelijke aanslag.

Huwelijksquotiënt: een deel van uw inkomen doorschuiven

Meewerkende echtgenoot

Als zelfstandige ondernemer of vrije beroeper, kunt u aan uw echtgenoot een bezoldiging als meewerkende echtgenoot betalen. Die bezoldiging moet wel overeenstemmen met een ‘normale bezoldiging’ voor de prestaties van de echtgenoot en is in principe beperkt tot 30 % van het beroepsinkomen dat met behulp van die meewerkende echtgenoot wordt verworven. Een normale bezoldiging is een aangepast loon dat je voor dezelfde prestaties ook aan een derde zou betalen. Als u aantoont dat het werk van uw meewerkende echtgenoot, ‘kennelijk’ recht geeft op een groter deel van uw inkomen dan 30 %, mag u een hoger percentage aan uw echtgenoot toekennen. U kunt deze techniek niet gebruiken als uw echtgenoot daarnaast al een eigen beroepsinkomen heeft van meer dan 13.910 euro (voor aj. 2019).

 

Gehuwd of wettelijk samenwonend?

De meeste regels voor gehuwden gelden sinds 2005 ook voor wettelijk samenwonenden, tenzij de wet dat anders vermeldt. Voor feitelijk samenwonenden zijn er geen speciale regels. Zij worden door de fiscus gewoon als alleenstaanden beschouwd.

Wist-je-datjes

  • Echtgenoten kunnen nooit ‘ten laste’ zijn van elkaar. Dit wordt gecompenseerd doordat zij het huwelijksquotiënt hebben.
  • U kunt als ondernemer (soms) een deel van de kosten van uw huwelijksfeest als beroepskost aftrekken. U moet dan wel aantonen dat u zakenrelaties (klanten, leveranciers) heeft uitgenodigd en de nodige documenten bijhouden.
  • Wanneer één van uw personeelsleden trouwt, kunt u hen een fiscaal gunstig huwelijksgeschenk aanbieden van maximaal 245 euro. De kosten zijn voor de werkgever aftrekbaar. Maar het voordeel is bij de ontvangende werknemer niet belast.
  1020