4% nalatigheidsinteresten voor wie belasting te laat betaalt

Gepubliceerd op 03-12-2020

De rentevoet die van toepassing is op een laattijdige betaling van de inkomstenbelastingen bedraagt 4% voor kalenderjaar 2021. Dat is exact evenveel als dit en vorig jaar.

Interesten en rentvoet

  409