Gedaan met onbelast bijverdienen?

Gepubliceerd op 24-04-2020

Het Grondwettelijk Hof heeft op 23 april de wet vernietigd die onbelast bijverdienen mogelijk maakt. Het Hof acht de regeling op verschillende punten strijdig met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Vakbonden en zelfstandigenorganisaties halen hun slag thuis. De vernietiging treedt niet onmiddellijk in werking. Voor prestaties geleverd tot december 2020 wijzigt er niets, maar vanaf 2021 is het over en out met onbelast bijklussen onder het huidige stelsel.

Meer diepgaande info over belast of onbelast bijverdienen vindt u op monKEY. Probeer nu 14 dagen gratis >

Waarover gaat het?

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag sinds 15 juli 2018 onder bepaalde voorwaarden tot 6.340 euro per jaar bijverdienen zonder dat hij daarop belastingen of sociale bijdragen moet betalen. Het moet gaan om:

  • occasionele klusjes bij medeburgers
  • werk bij een vereniging
  • bijverdiensten via erkende deelplatformen

In de deeleconomie mag iedereen bijklussen. Maar ook hier mogen zelfstandigen niet dezelfde activiteit uitoefenen als hun hoofdactiviteit.

De regeling is opgenomen in de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en de wet van 30 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Waarom een omstreden regeling?

De kritiek op dit systeem kwam van twee kanten:

  • de prestaties in dit stelsel leiden niet tot de opbouw van sociale rechten;
  • op de vergoeding voor de prestaties worden geen sociale bijdragen of belastingen geheven.
onbelast_bijverdienen

Grondwettelijk Hof hakt knoop door

  752