Fiscaal statuut van vrijwilligers

Gepubliceerd op 28-02-2019

In Vlaanderen gaan er dagelijks talloze vrijwilligers aan de slag. Deze week worden zij in de in de bloemetjes gezet tijdens de Week van de Vrijwilliger. TaxWorld maakt van de gelegenheid gebruik om hun fiscaal statuut uit de doeken te doen.

Wie is vrijwilliger?

Een vrijwilliger is een natuurlijk persoon, die op onbaatzuchtige wijze, onbezoldigd en rechtstreeks prestaties verricht voor een opdrachtgever. Hij/zij mag niet tegelijkertijd eenzelfde activiteit uitoefenen als werknemer of zelfstandige. Een werknemer mag wel voor zijn werkgever naast zijn betaalde activiteit ook vrijwilligerswerk doen, als dit twee duidelijk verschillende activiteiten zijn.

Wat is vrijwilligerswerk?

Onder vrijwilligerswerk valt gelegenheidswerk in de sportieve, de sociale en culturele sector:

  • Opvang en begeleiding van zieken en bejaarden (mantelzorg en thuiszorg).
  • Opvang van kinderen en jongeren (jeugdwerk).
  • Bescherming van het leefmilieu.
  • Organisatie van sportmanifestaties en culturele evenementen.
  • Deelname aan wedstrijden en evenementen. Ook amateursporters kunnen dus ‘vrijwilliger’ zijn. Voor sommige sporters (bv. amateurvoetballers) bestaat er evenwel nog een specifieke (in de meeste gevallen gunstigere) regeling. Zij kunnen kiezen welke regeling ze toepassen.

 

achievement-3556674_1280
De vergoeding die een vrijwilliger krijgt, is onbelast als ze onder de wettelijke drempel blijft

Betaalt een vrijwilliger belastingen?

Het fiscaal statuut van de vrijwilliger wordt geregeld door een circulaire uit 1999. Vrijwilligers mogen een vergoeding krijgen. Deze vergoeding is geen bezoldiging, maar een onbelastbare onkostenvergoeding. De vergoeding moet dan wel onder een wettelijk maximum blijven. Voor aanslagjaar 2020 gelden twee grensbedragen: 34,71 euro per dag en 1.388,40 euro per jaar.

Het is essentieel dat de vergoeding van de vrijwilliger deze drempel niet overschrijdt. Krijgt de vrijwilliger een hogere vergoeding, dan is die volledig belastbaar. Het is dus niet alleen het gedeelte dat de drempel overschrijdt dat belast wordt. 

Een vergoeding kan in geld of natura.

 

Overzicht van de fiscale grensbedragen voor vrijwilligers

In onderstaande tabel geven we de drempelbedragen voor de laatste aanslagjaren:

 

aanslagjaar

maximum dagvergoeding

maximum jaarvergoeding

2020

34,71 euro

1.388,40 euro

2019

34,03 euro

1.361,23 euro

2018

33,36 euro

1.334,55 euro

2014-2017

32,71 euro

1.308,38 euro

 

De maximum jaarvergoeding is sinds 1 januari 2019 opgetrokken tot 2.549,90 euro voor drie specifieke categorieën vrijwilligers:

  • Sporttrainers, sportlesgevers, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.
  • Nacht- en dagoppas bij hulpbehoevende personen.
  • Niet dringend ziekenvervoer van, naar en tussen ziekenhuizen.

De maximum dagvergoeding blijft voor deze categorieën hetzelfde als voor alle andere vrijwilligers (34,71 euro).

Moet opdrachtgever fiche opmaken?

De opdrachtgever van de vrijwilliger is een rechtspersoon of een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk (vzw, ziekenfonds, OCMW, club, federatie…) die geen onderneming exploiteert en zich niet bezighoudt met verrichtingen van winstgevende aard. Vennootschappen zijn dus uitgesloten.

Blijven de vergoedingen onder de hierboven genoemde grensbedragen dan moet de opdrachtgever ze niet vermelden op de loonfiche 281.10.

  1265