Nieuwe fiche 281.99 in de personenbelasting voor belastingvrijstelling covid-19-vergoedingen

Gepubliceerd op 23-11-2020

Alle gewesten en gemeenschappen, en de meeste provincies en gemeenten, kennen vergoedingen toe aan belastingplichtigen die economische schade ondervinden door de anti-covid-19-maatregelen. De FOD Financiën heeft nu een nieuwe fiche ontworpen waarop de betrokken besturen die vergoedingen moeten noteren: ‘Fiche 281.99. Inlichtingen openbare diensten – Gewesten, Gemeenschappen, Provincies, Gemeenten – COVID-steunmaatregelen W 29.05.2020, art. 6’. De openbare besturen moeten die fiche ten laatste op 29 juni 2021 ingevuld terugbezorgen via Belcotax-on-web.

Geen directe of indirecte tegenprestatie voor een levering of dienst

  380