De Koning: een royale belastingbetaler?

Gepubliceerd op 15-11-2018

Vandaag 15 november is het Koningsdag, vroeger Dag van de Dynastie genoemd. TaxWorld duikt daarom eens in de fiscale situatie van ons vorstenhuis en zoekt een antwoord op de vraag: betaalt onze Koning belastingen?

 

De civiele lijst van Koning Filip

Koning Filip krijgt een budget, de civiele lijst genoemd, waarmee hij zijn onkosten moet betalen. Dat zijn voornamelijk personeelskosten (66 %), daarnaast gaat er ongeveer 12,5 % naar het onderhoud van de koninklijke residentie en 5,5 % naar officiële activiteiten. De civiele lijst bedraagt in 2018 ongeveer 13,5 miljoen euro. Ter vergelijking: in het laatste jaar van Koning Albert II bedroeg de civiele lijst ongeveer 11,5 miljoen euro. De civiele lijst is dus eerder een soort onkostenvergoeding. Op deze vergoeding betaalt de Koning geen personenbelasting.

Groot verschil met de regeerperiode van Albert II is dat koning Filip (sinds 2013) wel btw en accijnzen betaalt op de uitgaven van het Hof. De hofleveranciers zullen dus aan het Hof net als aan al hun andere klanten btw moeten aanrekenen.

laurent
Prins Laurent betaalt belastingen op een deel van zijn dotatie

Dotaties voor andere leden van de koninklijke familie

De andere leden van de koninklijke familie krijgen een jaarlijkse dotatie: Albert , Laurent en Astrid krijgen zo elk jaar een aardige som. In de toekomst zullen de broers en zussen van de kroonprinses geen dotatie meer krijgen.

Een deeltje (ongeveer één vijfde) van deze vergoeding wordt als loon beschouwd. Dat betekent dan ook dat prinses Astrid, prins Laurent en koning Albert hierop personenbelasting moeten betalen.

De koning privé

De regels voor de civiele lijst horen bij de Koning in zijn functie als monarch van ons land.

Bij veel mensen bestaat het misverstand dat de koning vroeger geen enkele belasting betaalde. Dat klopt niet. De koning is namelijk ook een privépersoon. Voor de inkomsten die hij in die hoedanigheid behaalt (buiten zijn functie) is hij in principe een gewone belastingplichtige. Denk daarbij aan de opbrengsten van zijn privévermogen, o.a. beleggingen en onroerende goederen. In de praktijk zijn deze inkomsten uit zijn vermogen (bv. de meerwaarden die hij realiseert) natuurlijk eerder laag belast. Hij betaalt dus wel weinig belastingen in vergelijking met een normale burger, ook al worden dezelfde regels toegepast die voor iedereen gelden.

Op erfenissen binnen de koninklijke familie betalen de erfgenamen successierechten.

  1069