Betaalt de burgemeester belastingen?

Gepubliceerd op 10-10-2018

Ja, ook uw burgemeester betaalt belastingen. De vergoedingen die politici krijgen voor hun ambt als burgemeester, schepen, OCMW-voorzitter of lid van de provinciale bestendige deputatie worden belast net als bezoldigingen van een werknemer. De inkomsten die zij behalen omdat ze functies uitoefenen in intercommunale verenigingen, bepaalde openbare instellingen en commissies en die eigenlijk een voortzetting van hun mandaat zijn, vallen ook in deze categorie.

Forfaitaire aftrek van kosten

De burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter krijgen een bijzonder kostenforfait. Dit betekent dat ze van hun inkomsten beroepskosten mogen aftrekken, zonder dat ze het bedrag ervan moeten verantwoorden. De forfaits voor aanslagjaar 2019 zijn:

  • Voor een burgemeester: 6.951, 95 euro
  • Voor een schepen: 4.171,19 euro.
  • Voor een OCMW-voorzitter: 4,171,95 euro.

Zij mogen er natuurlijk ook voor kiezen hun werkelijke kosten te bewijzen.

 

thumb_burgemeester
De burgemeester krijgt een bijzonder kostenforfait

Als de burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters om bepaalde redenen geheel of gedeeltelijk moeten afzien van hun weddevergoeding, mogen zij bijzonder forfait toch blijven toepassen. Het forfait moet dan eventueel wel beperkt worden tot het bedrag van de wedde dat de politicus ontvangt. Met andere woorden: hij kan niet meer aftrekken dan hij krijgt.

Het bijzonder kostenforfait moet niet prorata temporis worden verlaagd indien het mandaat niet gedurende het volledige belastbare tijdperk werd uitgeoefend. Een schepen die zijn functie zes maanden uitoefent tijdens een bepaald jaar, kan dus toch het volledige forfait van 4.171,19 euro gebruiken.

Gemeenteraadsleden

De vergoedingen en presentiegelden van gemeenteraadsleden, provincieraadsleden en OCMW-raadsleden zijn baten (inkomsten uit een ambt of post).

Kosten van kiescampagnes

  2446