Arrest dat KB ongrondwettelijk bevindt, is ‘nieuw feit’

Gepubliceerd op 19-03-2019

De Gentse rechtbank oordeelt dat rechtspraak die een KB ongrondwettelijk bevindt, een nieuw feit uitmaakt. Een ambtshalve ontheffing wegens overbelasting is dus mogelijk.

De uitspraak betreft de discussie over de berekening van het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een woning, en met name de betwiste vermenigvuldiging met een factor 3,8. Een ongrondwettigheidsbevinding valt niet onder de noemer ‘wijziging van jurisprudentie’. Bovendien is algemeen aanvaard dat een arrest dat een wet ongrondwettelijk verklaart, een nieuw gegeven vormt. Er valt niet in te zien waarom rechtspraak die met een KB hetzelfde doet, niet als nieuw gegeven zou gelden (Rb. Gent 31 januari 2019, 17/3178/A).

Het voordeel van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning wordt berekend op basis van de forfaitaire waarderingsregels uit het KB/WIB92. Tot 31 december 2018 werd het voordeel forfaitair vastgesteld op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van het gebouw. Maar als de terbeschikkingstelling gebeurde door een rechtspersoon, werd het voordeel forfaitair geraamd op 100/60 van het geïndexeerd KI vermenigvuldigd met 3,8.

Die regeling is ongrondwettelijk bevonden door de hoven van beroep van Gent en Antwerpen. Die rechtspraak ziet immers geen redelijke verantwoording voor een verschillende behandeling al naargelang het voordeel toegekend wordt door een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon.

 

Lees het volledige artikel van Steven VANCOLEN en Dries VERHAEGHE in Fiscale Actualiteit

 

  1033