Verhuizen naar Portugal? Enkele fiscale aandachtspunten bij emigratie

Gepubliceerd op 05-08-2020

Met zijn ongerepte natuur en zonnige ligging op het Iberisch Schiereiland is Portugal een populaire toeristische bestemming. Maar ook wanneer u er zich permanent wil vestigen, heeft de Portugese Republiek u heel wat te bieden. We lichten enkele fiscale aandachtspunten bij een geplande emigratie naar Portugal toe.

Aantrekkelijk fiscaal regime voor nieuwkomers

In de voorbije jaren heeft Portugal verschillende maatregelen ingevoerd die erop gericht zijn buitenlandse investeringen aan te trekken en immigratie naar Portugal te promoten. In deze context is in 2009 het ‘Non-Habitual Tax Resident-regime’ (‘NHTR-regime’) in werking getreden. Dit is een bijzonder fiscaal regime, toegekend aan personen die naar Portugal verhuizen. Het kan uiterst aantrekkelijk zijn omdat het de mogelijkheid biedt om te genieten van een lagere belastingdruk, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Met een lagere belastingdruk voor nieuwkomers wilde Portugal in zijn zoektocht naar nieuwe inkomsten de economische en financiële crisis het hoofd bieden.

Non-Habitual Tax Resident in Portugal

Het NHTR-regime werd ingevoerd door de wet nr. 249/2009 van 23 september 2009. De belangrijkste betrachting van dit regime is om hoog gekwalificeerde en vermogende belastingplichtigen naar Portugal te lokken. In de voorbije jaren is dit een succes gebleken. Maar het NHTR-regime kreeg binnenlands ook veel kritiek te verduren en stond eveneens internationaal danig onder druk. Daarom werd op 6 februari 2020 door het Portugees parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij een belangrijke wijziging werd aangebracht aan de tot dan vrijgestelde periodieke pensioenuitkeringen of afkoopsommen uit het buitenland. Hiervoor is wel een overgangsregeling van toepassing.

Wie komt in aanmerking?

Enkel EU-inwoners die naar Portugal willen verhuizen en niet-EU-inwoners met een visum kunnen aanspraak maken op het NHTR-regime. Het NHTR-regime voorziet in een vrijstelling voor inkomsten uit buitenlandse bron (op voorwaarde dat ze in de bronstaat belast zijn of kunnen worden, in voorkomend geval conform het toepasselijke dubbelbelastingverdrag) en verleent een verlaagd vast tarief van 20% op Portugese beroepsinkomsten, mits deze inkomsten afkomstig zijn van activiteiten met een hoge toegevoegde waarde. Het gaat om activiteiten uitgevoerd door onder meer revisoren, artsen, ingenieurs, leerkrachten, investeerders, bestuurders en zaakvoerders.

Voormelde vrijstelling geldt meer bepaald voor klassieke dividenden en interesten. Meerwaarden op aandelen zijn daarentegen belastbaar en dividenden uit beleggingsfondsen behoeven de nodige aandacht. Wat vermogens betreft, is het dus raadzaam om vooraleer naar Portugal te verhuizen, de beleggingsportefeuille te evalueren en desgevallend te optimaliseren. Ook pensioeninkomsten zijn zoals gezegd niet langer vrijgesteld.

Conclusie

Het NHTR-regime is een uitstekende opportuniteit en incentive voor Belgen die naar Portugal willen verhuizen. Portugal heeft hierdoor in de afgelopen jaren een significant aantal NHTR-aanvragen ontvangen en hoopt die aantallen elk jaar nog te zien groeien. Wel moet u op voorhand de nodige aandacht besteden aan de aard van de inkomsten (meerwaarden, pensioenen …) die u, na emigratie, nog verwacht te zullen ontvangen uit België of uit andere landen.

Emigratie en fiscus

  441