Uitstel voor melden grensoverschrijdende constructies

Gepubliceerd op 12-06-2020

Belastingadviseurs en andere tussenpersonen moesten normaal gezien vanaf 1 juli 2020 agressieve grensoverschrijdende constructies die ze uitwerken of helpen opzetten, melden aan de fiscus. Nadien worden die gegevens uitgewisseld met de fiscale autoriteiten van de andere betrokken landen. Die verplichting vloeit voort uit de Europese DAC 6-richtlijn (Directive on Administrative Cooperation 2011/16/EU). België heeft deze richtlijn met de wet van 22 december 2019 op de valreep geïmplementeerd.

Meer diepgaande info over grensoverschrijdende constructies en de DAC 6-richtlijn vindt u op monKEY. Download de brochure voor meer info >

Uitstel van de rapportagetermijnen …

De doelstelling van DAC 6 is dat de belastingdiensten van de verschillende lidstaten informatie verkrijgen over mogelijke agressieve fiscale constructies waarmee belastingen ontweken worden. Zogenaamde “wezenskenmerken” of “hallmarks” bepalen welke constructies precies moeten gerapporteerd worden.

De coronacrisis heeft gevolgen voor de rapportagetermijnen van de nieuwe meldingsplicht. De lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt om de meldplicht voor grensoverschrijdende fiscale constructies uit te stellen. De Belgische fiscus staat, via administratieve tolerantie, een uitstel van zes maanden toe.

… voor bestaande en nieuwe constructies

  384