MLI in Belgische dubbelbelastingverdragen: syntheseteksten

Gepubliceerd op 19-02-2020

MLI staat voor ‘Multilateraal Instrument’, of iets langer: de ‘Multilateral Convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting’. Het is een multilateraal verdrag, op 7 juni ondertekend door 68 partijen. Eind januari 2020 waren dat er al 92.

Wezenskenmerken

Met het MLI wordt Actie 15 van het OESO BEPS-Actieplan (Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties) in één grote beweging ingevoerd in de verdragen van de landen die het MLI tekenden. Het alternatief was de heronderhandeling van elk verdrag afzonderlijk (meer dan 3.000 stuks). 

België legde het ratificatieinstrument neer op 26 juni 2019, waardoor het MLI in werking trad op 1 oktober 2019.

Het MLI wijzigt dus de inhoud van de Belgische verdragen in de mate dat de andere verdragsstaat het MLI ook aanvaardde. Als u dus vandaag een verdrag raadpleegt, moet u zich er meteen ook van vergewissen of het MLI het verdrag geen andere inhoud heeft gegeven.

Op 3 en 5 februari publiceerde de Belgische belastingadministratie syntheseteksten van respectievelijk het verdrag met Oostenrijk en Slovenië. Ook voor Litouwen en het Verenigd Koninkrijk is een synthesetekst beschikbaar. In deze syntheseteksten worden de bepalingen van het MLI samengevoegd met die van het bestaande verdrag. Deze teksten werden samengesteld in overleg met de belastingadministratie van het andere land. Vandaar dat er nog geen synthese-tekst is voor bijvoorbeeld Frankrijk of Singapore (dat zelf wel al een synthesetekst publiceerde – zie Int. Fisc. Act. 2019/09).

Toepassingsgebied

  596