Komt er een Covid-19 taks?

Gepubliceerd op 08-05-2020

De Belgische Staat zal wellicht maatregelen nemen om de tekorten op te vangen die de huidige crisis veroorzaakt heeft. Net zoals een aantal buurlanden, dromen sommige politieke partijen nu al luidop van een uitzonderlijke crisisbijdrage. Zo stelt de Italiaanse democratische partij bijvoorbeeld voor om een solidariteitstaks in te voeren voor alle personen met een jaarinkomen van meer dan 80.000 euro. Oostenrijk denkt eveneens in die richting. 

Het idee om een uitzonderlijke solidariteitstaks in te stellen is niet nieuw.

Reeds in de oudheid kenden de Grieken de “eisphora”. Het betrof een belasting op de inkomsten uit grondeigendommen om het hoofd te bieden aan onvoorzienbare situaties (zoals de heropbouw van de stad na een oorlog). Deze belasting werd zo vaak geheven dat ze de norm werd. “La vie est un théâtre, nous sommes en représentation tandis que l’histoire est en répétition”, wordt gezegd. 

Bewijs: Frankrijk heeft in 2011 een uitzonderlijke bijdrage ten laste van de hoge inkomens geheven. Hoewel ze aanvankelijk tijdelijk bedoeld was, stellen we vast dat ze nog altijd van kracht is! 

Wat zou België/Europa kunnen doen?

  1439