Grensoverschrijdende constructies melden vanaf 1 juli 2020

Gepubliceerd op 13-03-2020

De Europese Richtlijn 2018/822 van 25 mei 2018, ook wel Directive on Administrative Cooperation of DAC 6 genoemd, trad al in werking op 25 juni 2018. Deze richtlijn verplicht boekhouders, fiscale adviseurs, advocaten en andere tussenpersonen om agressieve grensoverschrijdende constructies te melden aan de fiscus. Vervolgens zullen de verkregen gegevens uitgewisseld worden met de fiscale autoriteiten van de andere betrokken landen.

Alleen voor grensoverschrijdende fiscale constructies

Niet alle fiscale constructies moet u binnenkort melden. De verplichting geldt alleen voor grensoverschrijdende fiscale constructies die voldoen aan minstens één van de opgesomde wezenskenmerken, die een indicatie zijn van een mogelijk risico op belastingontwijking.

Wezenskenmerken of hallmarks

De doelstelling van DAC 6 is dat de belastingdiensten van de verschillende lidstaten informatie verkrijgen over mogelijk agressieve fiscale constructies waarmee belastingen ontweken worden. Om te bepalen welke constructies precies moeten gerapporteerd worden, werden er zogenaamde wezenskenmerken of hallmarks in het leven geroepen. Dit zijn eigenschappen of kenmerken van een grensoverschrijdende constructie die gelden als een indicatie van een mogelijk risico op belastingontwijking.

Vanaf wanneer moet u melden?

  316