Fiscale transparantie: Europa legt bescherming van klokkenluiders op

Gepubliceerd op 10-02-2020

Ondernemingen zullen zich zo moeten organiseren dat ze klokkenluiders beschermen en meldingen vergemakkelijken. Op 26 november 2019 is de ‘Richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden’ gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. De richtlijn verplicht de lidstaten om klokkenluiders te beschermen. De richtlijn kent een zeer ruim materieel toepassingsgebied en dekt ook meldingen van schending van fiscale wetgeving, ook puur nationale. Lidstaten krijgen nu twee jaar de tijd om de richtlijn te implementeren.

Tegen eind 2021, voor kleine ondernemingen tegen 2023

  248