Brexit: alles nog mogelijk?

Gepubliceerd op 29-07-2020

Het coronavirus heeft de Brexit naar de achtergrond verdrongen maar dat neemt niet weg dat de overgangsperiode flink opschiet. Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel geen deel meer uit van de Europese Unie (EU). Op die datum begon een overgangsperiode die loopt tot 31 december 2020. Tijdens die overgangsperiode verandert er niets voor bedrijven en personen. Het recht van de EU blijft van toepassing in het VK. Waar staan we vandaag?

Nieuw partnerschapsovereenkomst ligt moeilijk

Sinds maart 2020 lopen onderhandelingen tussen de EU en het VK over een nieuwe partnerschapsovereenkomst voor de toekomst. Ondanks de goede bedoelingen van alle partijen om samen te werken aan deze nieuwe overeenkomst, lijkt het meer en meer waarschijnlijk dat het VK aan het einde van de overgangsperiode de EU verlaat zonder een algemene of zelfs gedeeltelijke overeenkomst. Dit zou grote gevolgen hebben voor de betrekkingen tussen beide partijen.

Overgangsperiode wordt niet verlengd

  211