Welke steunmaatregelen voor exporteurs zitten in het Vlaamse Corona Exit plan?

Gepubliceerd op 25-09-2020

Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor internationaal ondernemen, lanceerde in juni 2020 zijn Corona Exit-plan. Dit Corona Exit-plan bevat ook specifieke steunmaatregelen voor startende en ervaren Vlaamse exporteurs: bijzondere exportsteun en een starterspakket internationalisering. Beide steunmaatregelen worden aangeboden via een gesloten enveloppe-systeem. FIT zal nog dit jaar een oproep lanceren. Een kmo kan maar aanspraak maken op één van beide subsidies.

Meer diepgaande info over de corona-steunmaatregelen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Vraag uw gratis proefperiode aan >

Bijzondere exportsteun

Ervaren exporteurs met minstens 5 FTE’s op de loonlijst, een exportaandeel van minstens 20% en een positief eigen vermogen, kunnen eenmalig een subsidie van 5.000 euro aanvragen. Een aanvrager moet zich registreren via de website van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT). De lancering door FIT is voorzien op 5 oktober om 7u a.s. (onder voorbehoud) en eindigt uiterlijk op 28 oktober om 17u.

Starterspakket internationalisering

Startende exporteurs die nog nooit eerder een subsidie van FIT kregen, kunnen eenmalig een subsidie van 7.000 euro aanvragen. Ook voor deze subsidie moet de aanvrager zich registreren via de website van FIT. Deze oproep start ook (onder voorbehoud) op 5 oktober om 7u en eindigt op 28 oktober om 17u.

Geen subsidies voor de volgende ondernemingen

  • Ondernemingen in een van de volgende rechtstoestanden: ontbinding; stopzetting; faillissement; vereffening;
  • Ondernemingen die behoren tot bepaalde groepen in de NACE-BEL-code 2008 (zie lijst met uitgesloten sectoren );
  • Openbare besturen, verenigingen van openbare besturen en ondernemingen waarvan het aandelenkapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 50% in handen van de overheid is.

Hoe subsidies aanvragen?

  271