Vrijstelling voor nieuwe consumptiecheque

Gepubliceerd op 03-08-2020

Niemand zal ontkennen dat onze lokale economie alle hulp kan gebruiken bij haar heropstart. Maar een opmerkelijke coronasteunmaatregel is toch wel mogelijkheid voor werkgevers in de privésector om een ‘consumptiecheque’ uit te geven. Dergelijke cheque kan het personeel gebruiken in de zwaar getroffen horeca-, cultuur- en sportsector. Meer details over de regeling zijn onlangs gepubliceerd. Of ondernemingen in deze crisisperiode de mogelijkheid hebben om hun personeel een extra bonus te geven, is wel nog de vraag ...

Meer diepgaande info over de corona-steunmaatregelen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Vraag uw gratis proefperiode aan >

Bijdragevrijstelling onder specifieke voorwaarden

Net zoals bij maaltijd- en ecocheques wordt de consumptiecheque niet beschouwd als loon wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Werkgevers zijn dan geen sociale bijdragen verschuldigd op deze cheques. De voorwaarden voor die vrijstelling zijn gelijkaardig aan de bestaande cheques:

 • de cheques mogen niet worden verleend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of van een aanvulling hiervan, dat al dan niet bijdrageplichtig is voor de sociale zekerheid
 • de toekenning van de cheques moet vervat zijn in een cao, of indien niet mogelijk via cao in een individuele overeenkomst
 • de maximale waarde van een consumptiecheque is 10 euro
 • de werkgever mag maximaal 300 euro aan cheques toekennen
 • een cheque mag niet omgeruild worden
 • de cheques worden afgeleverd op naam van de werknemer
 • een cheque is maximum 12 maanden geldig vanaf de datum dat de horeca weer klanten mag ontvangen. Dit betekent dat ze mogen gebruikt worden tot en met 7 juni 2021
 • de uitreiking van de cheques is mogelijk tot en met 31 december 2020
 • de uitgifte van de cheques mag alleen in:
  • de horecasector
  • erkende, goedgekeurde of gesubsidieerde culturele inrichtingen of organisaties
  • erkende of gesubsidieerde sportverenigingen

Vrijgesteld van inkomstenbelastingen

  492