Tot wanneer kan ik een corona-handelshuurlening aanvragen?

Gepubliceerd op 14-10-2020

Huurt u een pand in het Vlaamse gewest? Voor zelfstandigen en vennootschappen die verplicht moesten sluiten door de coronamaatregelen en bedrijven uit de eventsector is de handelshuurlening op touw gezet. Omdat veel bedrijven nog altijd kampen met liquiditeitsproblemen en problemen ondervinden bij de betaling van de handelshuur, verlengt de Vlaamse regering de aanvraagperiode van deze maatregel. De nieuwe deadline is 1 december 2020 in plaats van 1 oktober 2020.

Meer diepgaande info over de corona-steunmaatregelen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Vraag uw gratis proefperiode aan >

Vrijwillige overeenkomst

De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee maanden huur voorschiet via een lening aan de huurder. PMV/z-Leningen nv betaalt de verschuldigde huur rechtstreeks aan de verhuurder.

Aanvraag in 2 stappen

  128