Hebben wij nog recht op coronasteun als we een tantième uitkeren?

Gepubliceerd op 02-11-2020

De belangrijkste fiscale coronamaatregelen zijn uitgesloten voor vennootschappen die een dividend uitkeren of een kapitaalvermindering doorvoeren of elke andere vermindering of verdeling van eigen vermogen. De minister verklaart nu dat ook het uitkeren van een tantième uit den boze is. Bij dat standpunt kunnen wel vragen gesteld worden.

Meer diepgaande info over de corona-steunmaatregelen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Vraag uw gratis proefperiode aan >

Vier antimisbruikbepalingen

In het algemeen vindt de wetgever dat vennootschappen die nog geld uit de onderneming halen om het uit te keren aan de aandeelhouders, geen hulp nodig hebben en dus geen recht hebben op de coronamaatre­gelen. Voor vier maatregelen vertaalt zich dat in een expliciet verbod om een dividend uit te keren of het kapitaal te verminderen tijdens het lopende boekjaar.

Die vier maatregelen zijn:

  1. een lagere sanctie voor ontoereikende voorafbetalingen (zie Fisc. Act. 2020, 15/9 en 19/10);
  2. een vrijstelling voor toekomstige verliezen (carry back) (zie Fisc. Act. 2020, 23/1);
  3. een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (zie Fisc. Act. 2020, 24/2 en 25/2);
  4. een belastingvermindering voor de aankoop van aandelen van een door de crisis getroffen vennootschap (zie Fisc. Act. 2020, 24/3-4).

Eigenlijk is er nog een vijfde maatregel: de wederopbouwreserve. Die is voorlopig nog niet goedgekeurd in het parlement maar zal volgens het regeerakkoord van de kersverse federale regering binnenkort alsnog wet worden.

Wat met tantièmes?

  417