Kan ik beroep doen op het overbruggingsrecht?

Gepubliceerd op 30-10-2020

Het coronavirus houdt lelijk huis op gezondheidsvlak én op economisch vlak. Onder de noemer Overbruggingsrecht kunnen zelfstandigen de volgende vervangingsinkomens aanvragen: het Corona - overbruggingsrecht, het Overbruggingsrecht heropstart of het Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang. Om de verstrengde COVID-maatregelen van 19 oktober jl. te compenseren, heeft de federale regering een nieuw pakket steunmaatregelen klaar.

Meer diepgaande info over de corona-steunmaatregelen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Vraag uw gratis proefperiode aan >

Corona–overbruggingsrecht: dubbele uitkering in oktober en november 2020

Zelfstandigen kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht als ze failliet verklaard worden of noodgedwongen de deuren moeten sluiten. Door de coronacrisis werd de toekenning van het overbruggingsrecht in het kader van overmacht versoepeld. Omdat er voorlopig geen einde lijkt te komen aan de pandemie en crisis wordt de uitkering tijdelijk verdubbeld: 2.583,38 euro voor alleenstaande zelfstandigen of 3.228,20 euro voor zelfstandigen met gezinslast. Die dubbele uitkering geldt voor de maanden oktober en november 2020, maar kan nog tot december worden verlengd via een koninklijk besluit.

Wie heeft recht op dit dubbel crisis-overbruggingsrecht? Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren die hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten door de COVID-maatregelen. Ook voor wie actief is in sectoren die afhankelijk zijn van deze sectoren en daardoor hun zelfstandige activiteit volledig moeten onderbreken. Maar niet de zelfstandigen die afhangen van sectoren die zijn gesloten, en hun zelfstandige activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken. Ze komen wel in aanmerking voor het Overbruggingsrecht heropstart.

Overbruggingsrecht heropstart: verlenging tot en met 31 december 2020

  385