Het corona-ouderschapsverlof loopt ten einde

Gepubliceerd op 09-09-2020

Hebt u corona-ouderschapsverlof aangevraagd? Deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof loopt nog tot en met 30 september 2020. De meeste regels die van toepassing zijn op het gewone ouderschapsverlof zijn ook van toepassing op het corona-ouderschapsverlof.

Meer diepgaande info over de corona-steunmaatregelen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Vraag uw gratis proefperiode aan >

Tussen 1 mei en 30 september 2020

Het corona-ouderschapsverlof is een nieuwe en tijdelijke vorm van ouderschapsverlof. De bedoeling is om ouders te helpen met de combinatie werk en opvang van hun kinderen tijdens de coronacrisis. Is uw kind jonger dan 12 jaar of jonger dan 21 jaar als het een handicap heeft (die leeftijdsgrens valt weg in sommige specifieke situaties), dan kan u uw prestaties verminderen tot 1/2 of met 1/5, tussen 1 mei en 30 september 2020. Deze maatregel geldt ook voor pleegouders.

Het corona-ouderschapsverlof is een extra ouderschapsverlof bovenop het gewone ouderschapsverlof. Omdat het om twee verschillende verloven gaat, kan u genieten van corona-ouderschapsverlof voor uw kind waarvoor u al de maximumduur hebt opgenomen van het gewone ouderschapsverlof. U kan dit gewone ouderschapsverlof ook 'on hold' zetten om in de plaats corona-ouderschapsverlof te krijgen.

De procedure bestaat uit twee stappen: 1° de aanvraag bij de werkgever en 2° de uitkeringsaanvraag bij de RVA.

Op hoeveel uitkering heeft u recht?

Het bedrag van de uitkering voor het corona-ouderschapsverlof ligt 25% hoger dan het bedrag van het gewone halftijdse of 1/5 ouderschapsverlof. In geval van halftijds corona-ouderschapsverlof vanuit een deeltijdse tewerkstelling van minstens 3/4, wordt het bedrag van de uitkering wel in verhouding berekend.

Voor alleenwonende ouders met een of meer kinderen van wie minstens één ten laste of voor ouders van een gehandicapt kind, ligt het bedrag van de uitkering 50% hoger dan het bedrag van de gewone ouderschapsverlofuitkering. Het bedrag van die verhoogde onderbrekingsuitkering wordt wel geplafonneerd zodat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon.

Hoe wordt mijn uitkering in de personenbelastingen behandeld?

  333