Europa verlengt de-minimissteun voor ondernemingen die diensten van algemeen belang verrichten tot eind 2023

Gepubliceerd op 22-10-2020

Europa verlengt de toepassingsperiode van verordening (EU) nr. 360/2012 met drie jaar, tot en met 31 december 2023. Deze verordening vult de algemene de-minimisverordening aan en geldt voor steun die wordt verleend aan ondernemingen die diensten van algemeen economisch belang verrichten. Verordening blijft gedurende een beperkte periode ook van toepassing op ondernemingen die als gevolg van de Covid-19-uitbraak ondernemingen in moeilijkheden zijn geworden.

Meer diepgaande info over de corona-steunmaatregelen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Vraag uw gratis proefperiode aan >

De-minimissteun voor diensten van algemeen economisch belang

De algemene de-minimisverordening bepaalt dat steun aan ondernemingen onder een bepaalde drempel kan worden vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting bij de Europese Commissie. Verordening (EU) nr. 360/2012 is echter specifiek van toepassing op steun die wordt verleend aan ondernemingen die diensten van algemeen economisch belang (DAEB) verrichten, d.w.z. diensten die voorzien in sociale behoeften zoals gezondheidszorg en langdurige zorg, kinderopvang, toegang tot en herintegratie op de arbeidsmarkt, sociale huisvesting en de zorg voor en sociale integratie van kwetsbare groepen.

Dergelijke steun moet niet bij de Europese Commissie aangemeld worden indien het totaalbedrag van de de-minimissteun aan een onderneming die diensten van algemeen economisch belang verleent niet meer bedraagt dan 500.000 euro over een periode van drie belastingjaren en indien de cumuleringsvoorwaarden worden nageleefd. Het plafond voor vrijgestelde steun bedraagt daarentegen slechts 200.000 euro.

Ondernemingen in moeilijkheden door coronacrisis

  180