Covid-19: Europese regels op staatssteun en kmo-definitie blijven 3 jaar langer van kracht

Gepubliceerd op 27-07-2020

De Europese Unie verlengt haar De-minimisverordening en haar Algemene Groepsvrijstellingsverordening tot 31 december 2023. En zij versoepelt de toekenning van steun aan ondernemingen die in moeilijkheden kwamen door het coronavirus. Naar aanleiding van die verlenging verschuift de Europese Commissie ook de einddatum van 6 richtsnoeren en mededelingen met toelichting bij diverse staatssteunregels.

Meer diepgaande info over de corona-steunmaatregelen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Ontdek alle mogelijkheden en voordelen voor u >

Drempel voor staatssteun

De De-minimisverordening zegt dat het totale bedrag aan steun dat een onderneming over de laatste 3 belastingjaren kreeg van de overheid, niet hoger mag zijn dan 200.000 euro. Bóven dat plafond wordt de overheidssteun in principe beschouwd als concurrentieverstorend en moet ze aangemeld worden bij, en goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

Kmo-, milieu- en andere toegelaten steunregimes

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening legt de drempels vast waaraan een onderneming moet voldoen om beschouwd te kunnen worden als een kmo, een kleine onderneming of een micro-onderneming.

Dat is nodig omdat de Algemene Groepsvrijstellingsverordening bepaalde vormen van steun – waaronder steun aan kmo’s – niet als concurrentieverstorend beschouwt. Namelijk:

 • regionale steun
 • steun aan kmo’s, in de vorm van investeringssteun, exploitatiesteun en toegang tot financiering
 • steun voor de bescherming van het milieu (en voor hernieuwbare energie)
 • steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie
 • opleidingssteun
 • steun voor aanwerving en tewerkstelling van kwetsbare werknemers en werknemers met een handicap
 • steun om de schade te herstellen die veroorzaakt werd door natuurrampen
 • sociale vervoerssteun voor bewoners van verafgelegen gebieden
 • steun voor breedbandinfrastructuur
 • steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed
 • steun voor sportinfrastructuur, multifunctionele recreatieve infrastructuur en lokale infrastructuurvoorzieningen, en
 • steun voor regionale luchthavens en havens.

In afwijking van de algemene regels behouden ondernemingen die op 31 december 2019 gezond waren en die daarna in moeilijkheden geraakten door de covid-19-uitbraak, hun recht op overheidssteun. En dit tot en met 30 juni 2021.

De Europese Unie wil de huidige staatssteunregels moderniseren en herzien in het licht van de Europese Green Deal en de Europese Digitale Agenda. Maar die hervorming heeft vertraging opgelopen. Vandaar de verlenging.

Richtsnoeren en mededelingen

  343