Covid-19: Bijkomende staatswaarborg voor kredieten aan bedrijven en zelfstandigen

Gepubliceerd op 12-08-2020

De wetgever voert een nieuwe (bijkomende) staatswaarborgregeling in voor kredieten aan ondernemingen en zelfstandigen. Deze nieuwe regeling komt er na een evaluatie van de staatswaarborg voor kortetermijnkredieten aan bedrijven en zelfstandigen. Ze geldt voor kredieten met een looptijd van ten hoogste 3 jaar die worden toegekend vanaf 24 juli 2020 tot en met 31 december 2020.

Meer diepgaande info over de corona-steunmaatregelen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Vraag uw gratis proefperiode aan >

Evaluatie bestaande waarborgregeling

De wet van 27 maart 2020 machtigde de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor alle nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 1 jaar (excl. herfinancieringskredieten), die kredietinstellingen vanaf 1 april 2020 tot en met 30 september 2020 verstrekken aan levensvatbare niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profit organisaties. Het totaal bedrag van de hoofdsom van de gewaarborgde kredieten bedraagt maximum 50 miljard euro. De Regering wil met deze staatswaarborgregeling de negatieve effecten van het coronavirus op de economie beperken.

Uit een evaluatie van deze staatswaarborgregeling blijkt:

  • dat het uitstel van betaling inzake hypothecaire kredieten en ondernemingskredieten goed werkt. Tussen 1 april 2020 en eind mei 2020 werden er bijna 250.000 betalingsuitstellen verleend (118.000 aan particulieren en meer dan 130.000 aan ondernemingen);
  • dat de looptijd van maximaal 12 maanden van de gewaarborgde kredieten in een aantal gevallen te kort is;
  • dat de regeling enkel toegankelijk is voor kredietnemers die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden waren, hoewel meer dan 18% van de ondernemingen in moeilijkheden verkeerden;
  • dat grote ondernemingen nog over ruime kredietlijnen beschikken, en veel minder nood blijken te hebben aan staatsgewaarborgd krediet.

Uitgaande van deze vaststellingen zijn de minister van Financiën en de financiële sector, met ondersteuning van de Nationale Bank van België, overeengekomen om de charters m.b.t. het uitstel van betaling inzake hypothecaire kredieten en ondernemingskredieten tot eind 2020 te verlengen en een nieuwe (bijkomende) staatswaarborgregeling in te voeren.

Nieuwe staatswaarborgregeling

  480