Coronasubsidie bij blijvend grote omzetdaling in augustus en september

Gepubliceerd op 21-08-2020

De Vlaamse overheid kent bovenop de coronahinderpremie wegens verplichte sluiting, de coronacompensatiepremie voor een grote omzetdaling in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020, en de coronaondersteuningspremie voor een grote omzetdaling in mei of tijdens de eerste maand van de doorstartperiode, een coronasubsidie toe wanneer de omzet in de maanden augustus en september nog altijd minstens 60% lager uitvalt dan in dezelfde periode van vorig jaar als gevolg van de anti-covid-19-maatregelen.

Meer diepgaande info over de corona-steunmaatregelen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Vraag uw gratis proefperiode aan >

Maximum 15.000 euro

Ondernemers die in augustus en september nog aankijken tegen een omzet die minstens 60% lager is dan in dezelfde maanden van vorig jaar, kunnen bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een coronasubsidie aanvragen. Die subsidie bedraagt 7,5% van de omzet die ze in de maanden augustus en september 2019 realiseerden, en maximum 15.000 euro.

De coronasubsidie gaat naar zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (niet: publiekrechtelijke vennootschappen), buitenlandse ondernemingen met een vergelijkbaar statuut en verenigingen met een economische activiteit die op 1 augustus 2020 een actieve exploitatiezetel hadden in het Vlaamse gewest en die onder het toepassingsgebied van de coronahinderpremie, coronacompensatiepremie of coronaondersteuningspremie vallen. Wie geen aanvraag indiende voor één van die premies, zal uitdrukkelijk moeten bewijzen dat de grote omzetdaling in augustus en september wel degelijk het gevolg is van de coronamaatregelen.

Bepaalde voorwaarden

  696