Al gehoord van de Proxi-lening?

Gepubliceerd op 19-08-2020

Via de Proxi-lening, een initiatief van de Brusselse regering, kunnen familie, vrienden of kennissen geld lenen aan startende Brusselse kmo’s en zelfstandigen. Tegelijkertijd kunnen zij van een belastingkrediet genieten. Deze lening is vergelijkbaar met de Vlaamse Winwinlening en de Waalse lening Coup de Pouce. Om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, worden de grensbedragen van de Proxi-lening tijdelijk -lees in 2020 en 2021- verhoogd.

Meer diepgaande info over de corona-steunmaatregelen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Vraag uw gratis proefperiode aan >

Twee partijen

De Proxi-lening wordt gesloten tussen een kredietgever en een kredietnemer. De kredietnemer is een onderneming ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kredietgever is een natuurlijk persoon die de Proxi-lening sluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten.

De Proxi-lening heeft een looptijd van vijf of acht jaar. Elke Proxi-lening wordt geregistreerd. De regering zal de vormvoorwaarden en de procedure van die registratie bepalen. Het beheer van de nieuwe lening is in handen van het Brussels Waarborgfonds.

Plafonds

De kredietverstrekker mag per onderneming maximum 50.000 euro per boekjaar via de Proxi-lening ter beschikking stellen. Het totale bedrag, in hoofdsom, dat die kredietgever via een of meer Proxi-leningen ter beschikking stelt, mag maximum 200.000 euro bedragen, voor alle lopende Proxi-leningen samen.

Om ondernemers te helpen tijdens de Covid-19 crisis verhoogt de Brusselse regering voor 2020 en 2021 het jaarlijks maximumbedrag per geldschieter tot 75.000 euro, terwijl ze het grensbedrag per kredietnemer optrekt tot 300.000 euro.

Kapitaal voor ondernemer

De ondernemer mag de middelen die hem via de Proxi-lening ter beschikking worden gesteld uitsluitend gebruiken om de activiteit van zijn onderneming uit te voeren. Hij mag ze niet gebruiken om dividenden uit te keren of aandelen te verwerven.

Belastingkrediet voor kredietverstrekker

  938