Zorg voor een warme kerst en schenk voedseloverschotten

Gepubliceerd op 18-12-2018

Wat gebeurt er als u goederen uit uw voorraad gratis weggeeft? Wel, als u al btw-aftrek heeft genoten, moet u dat corrigeren. U verliest uw recht of aftrek voor die goederen. Maar, als u er een goed doel meehelpt, behoudt u toch uw aftrek als u voedseloverschotten weggeeft of slachtoffers van een ramp helpt.

Normaal: u verliest uw recht op aftrek

Doet u dat wel eens: goederen om één of andere redenen uit uw onderneming halen? Om het goed zelf te gaan gebruiken (bv. een laptop voor privégebruik van uw gezin) of om het weg te geven (bv. dezelfde laptop wegschenken aan de plaatselijke jeugdbeweging).

Ja? Dan verliest u voor deze goederen uw recht op aftrek. U krijgt immers alleen recht op aftrek voor goederen die u voor uw economische activiteit gebruikt. Maar, normaal heeft u dan het recht op aftrek al genoten. U heeft dus een aftrek gehad, waar u geen recht op heeft. U moet dan een onttrekking doen. Dat betekent dat u zelf btw betaalt, alsof u zelf de klant bent.

voedselbank
Wie voedseloverschotten schenkt aan de voedselbank, behoudt zijn recht op aftrek

Voedseloverschotten weggeven

Producenten en handelaars die voedseloverschotten schenken, behouden gewoon hun recht op aftrek. Ze kunnen de overschotten weggeven aan de Voedselbank of aan een plaatselijke charitatieve instelling. De ontvangende organisatie zorgt dan voor de verdere distributie van het voedsel. Als u rechtstreeks voedsel weggeeft aan een hulpbehoevende, is deze uitzondering helaas niet van toepassing.

Welke goederen?

Welke goederen:

  • Goederen voor menselijke consumptie, behalve sterke drank. Dierenvoer komt niet in aanmerking.
  • Goederen die om commerciële redenen niet meer in het normale handelscircuit kunnen worden verkocht, bv. omdat ze snel zullen vervallen of omdat de verpakking licht beschadigd is.

Giften aan slachtoffers van een ramp

  534