Renoveren tegen het verlaagd btw-tarief van 6% of het normale tarief van 21%?

Gepubliceerd op 27-02-2020

Wanneer beschouwt de fiscus uw verbouwde woning als een nieuw gebouw? Een belangrijke vraag voor iedereen met renovatieplannen én een vraag met financiële gevolgen. Nieuwe gebouwen genieten immers niet van het verlaagd btw-tarief van 6%.

Verlaagd tarief voor gewijzigd oud gebouw

Hoe oud uw woning is, wordt bepaald aan de hand van de eerste ingebruikname. Dit is de datum waarop de woning voor het eerst bewoond is. Het jaar waarin een woning voor het eerst in gebruik werd genomen telt voor een volledig jaar.

Is uw privéwoning ouder dan 10 jaar, dan worden de verbouwingswerken uitgevoerd tegen een verlaagd btw-tarief van 6%. Dit verlaagd tarief is voorbehouden voor privéwoningen die uitsluitend of hoofdzakelijk voor bewoning worden gebruikt. De kosten van de uitgevoerde werken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (de eigenaar, vruchtgebruiker of huurder) gefactureerd.

De verbouwingswerken kunnen betrekking hebben op de binnenkant (bijvoorbeeld sanitair, elektriciteit, isolatie, schilderwerken, …) en op de buitenkant (bijvoorbeeld terras of veranda aan de woning, voorgevel, luiken, …) van het gebouw.

Voor renovatiewerken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning zoals bijvoorbeeld tuinaanleg en aanleg van en werken aan zwembaden of vijvers, of een tuinhuisje, geldt het normale btw-tarief van 21%.

verbouwen-aan-6-of-21

Normaal tarief bij grondige verbouwing

Sommige verbouwingen zijn echter zo ingrijpend dat het eindresultaat beschouwd wordt als een ‘nieuw’ gebouw. En die werken zijn aan het normaal btw-tarief van 21% onderworpen. De hamvraag is dus vanaf wanneer is een verbouwing zo fundamenteel dat er een nieuw gebouw ontstaat.

Uitgangspunt is dat een bestaand gebouw grondig omgevormd mag worden en daarbij zijn status van ‘oud’ gebouw behoudt. De verbouwingswerken moeten dan steunen op de aanwezige wezenlijke structuurelementen van het gebouw zoals de bestaande (buiten)muren.

Als er teveel wordt toegevoegd, ontstaat er een nieuw gebouw

  3433