Prestaties van osteopaten en chiropractors zijn onder de huidige wetgeving wél aan btw onderworpen

Gepubliceerd op 24-01-2020

Sinds 2016 is de toepassing van de btw-vrijstelling voor paramedische beroepen afhankelijk van de erkenning als zijnde een paramedisch beroep. De verstrekte diensten moeten ook opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur. Osteopaten en chiropractors, die geen diploma hebben van arts of kinesist, zijn geen wettelijk erkende en gereglementeerde paramedische beroepen. Hun prestaties zijn onder de huidige wetgeving wél aan btw onderworpen. Het Grondwettelijk Hof formuleerde hierbij kritische bedenkingen. Een aanpassing van het Btw-Wetboek dringt zich op.

Formele erkenning als paramedisch beroep niet noodzakelijk volgens Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 5 december 2019 dat het afhankelijk stellen van de toepassing van de btw-vrijstelling van het gereglementeerd karakter van een beroep een te enge interpretatie vormt van de Europese regelgeving. De wetgever moet bepalen onder welke voorwaarden zij van btw zijn vrijgesteld. Het is nu wachten op de aanpassingen in het Btw-Wetboek. Intussen kunnen chiropractors en osteopaten zich wel al beroepen op de gevolgen van dit arrest.

Medische verzorging moet voldoende kwaliteitsniveau hebben voor toepassing btw-vrijstelling

Chiropractors en osteopaten kunnen hun diensten die ze verrichten vanaf 1 oktober 2019 vrijstellen van btw op voorwaarde dat:

  • ze aantonen te beschikken over de noodzakelijke kwalificaties om medische verzorging te verlenen en
  • ze aantonen dat het kwaliteitsniveau van die medische verzorging voldoende hoog is en soortgelijk aan de verzorging van gereglementeerde medisch of paramedisch beroepers.

Wat nu?

Of vrijstelling inroepen …
Chiropractors en osteopaten die geïdentificeerd zijn als btw-belastingplichtige en die de vrijstelling op die grond willen inroepen, kunnen zich wenden tot de bevoegde dienst van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Desgevallend moeten zij de nodige regularisaties verrichten zoals een herziening van de genoten aftrek van btw. De gemaakte keuze geldt voor alle diensten die de chiropractors en osteopaten verrichten.

Of wachten op wetswijziging …
Chiropractors en osteopaten kunnen er ook voor opteren om hun prestaties te blijven belasten in afwachting van een wijziging in het Btw-Wetboek.

Toepassingsgebied btw bij esthetische ingrepen

  542