Nieuwe regels onroerende verhuur nopen tot algemene aanpassing herzieningsregels

Gepubliceerd op 12-02-2020

De op 1 januari 2019 ingevoerde optionele btw-heffing op onroerende verhuur en de daaraan verbonden nieuwe herzieningstermijn van 25 jaar, noopte tot een aanpassing van de regels inzake herzieningen in het KB nr. 3. De nieuwigheden zijn aan het KB nr. 3 toegevoegd en tegelijkertijd zijn ook nog andere aanpassingen aan de herzieningsregels doorgevoerd door het KB van 12 mei 2019.

Speciale herzieningstermijn voor optioneel met btw verhuurde gebouwen

Dat de wetgever een verslag aan de Koning nodig heeft dat drie keer langer is dan het KB zelf, om de regels uitgelegd te krijgen, toont aan dat hij het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt heeft met de bijzondere regels voor de optionele btw-verhuur.

Bijna een jaar na de invoering van de nieuwe regeling heeft de fiscus uiteindelijk zijn circulaire gepubliceerd waarin hij aan de hand van FAQ’s de herzieningsregels toelicht.

Uitbreiding kantoor: herzieningstermijn van 5 of 15 jaar?

  838